ab

Workshops 2019

Wil je zelf aan de slag met een beter samenspel? Onze 36 workshops helpen jou op weg met tools, tips, adviezen en handreikingen. De praktijk staat hierbij centraal: bij elke workshop vertelt een deelnemer over hun aanpak ten aanzien van het thema. Zo ben je verzekerd van actuele informatie en inhoudelijke visies doordat je in 4 verschillende workshoprondes deel kunt nemen aan deze korte sessies van 35 minuten. De workshoprondes zijn geënt op kennisdelen, kennis vergaren, praktijkvoorbeelden welke gegeven worden door een schitterend netwerk van professionals.

 

Ronde 1

14:15 tot 14:50 uur

 • 1. GEEF MIJ UW BINNENKLIMAATPROBLEEM  »

  Het is de bedoeling dat de bezoekers aan deze workshop een binnenklimaat probleem aandragen. Het liefst voor de congres dag zelf en dat dit probleem besproken wordt met de aanwezige bezoekers. Om het probleem te onderkennen en om met mogelijke oplossingen te komen.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal Prague, door: Frans Wolffenbuttel

 • 2. PASSIEFHUIS ALS BASIS VOOR BENG »

  De meest duurzame manier van energie is energiebeperking. Een passiefhuis kenmerkt zich door een bijzonder hoog comfortniveau met een extreem laag energieverbruik. Tijdens de workshop leggen we de basisprincipes van het passiefhuis uit en laten zien waarom dit de ideale basis is voor het ontwerpen van bijna energieneutrale gebouwen (BENG); de nieuwe regelgeving die per 1-1-2020 in gaat voor alle nieuwbouw. Ook voor renovaties is het erg zinvol om deze basisprincipes in acht te nemen. Deze workshop is daarom interessant voor iedereen die zich bezig houdt met het ontwerp van gebouwen, zowel nieuwbouw als renovatie.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal Brussels, door: Jacco Dwars
 • 3. WAT DOE JIJ ALS JE CV-KETEL AAN VERVANGING TOE IS? KIES JIJ VOOR EEN (HYBRIDE) WARMTEPOMP? »

  Aardgasvrije woningen en wijken is waar we in Nederland naar toe gaan. In deze workshop wordt ingegaan op het handelingsperspectief en de klantreis van eindgebruikers. Welke stappen doorloopt een eindgebruiker als zijn CV-ketel aan vervanging toe is, en is dat nou heel anders op het moment dat de ketel het plotseling begeeft, het gaat om een geplande vervanging, of als er sprake is van een verbouwing of een verhuizing? En kan er wel gesproken worden van één eindgebruiker?

  Enpuls heeft uitgebreid onderzoek laten doen naar klantreizen rondom de (hybride) warmtepomp. Tijdens de workshop zal deze kennis gedeeld worden en kunnen deelnemers hier ervaring mee opdoen. Deelnemers krijgen hierdoor inzicht in het besluitvormingstraject van verschillende typen eindgebruikers, waardoor communicatie richting verschillende typen eindgebruikers effectiever vormgegeven kan worden.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal Paris, door: Roy Roessink

 • 4. ROUTEKAART VOOR VERDUURZAMEN monumentaal maatschappelijk vastgoed  »

  De vastgoedportefeuille van gemeenten zijn vaak enorm, denk aan scholen, sportaccommodaties, openbare ruimtes, zorg- en welzijnslocaties en niet te vergeten de eigen huisvesting. Een hele opgave om dit toekomstbestendig te maken en te verduurzamen. Dit brengt vooral bij monumentaal vastgoed de nodige uitdagingen met zich mee. Toch heeft u als gemeente een belangrijke voorbeeldfunctie te vervullen en wil je voortvarend aan de slag. Goed voorbeeld doet immers volgen. In deze workshop neemt abcnova u mee in de stappen die u kunt zetten om de verduurzaming van uw gemeentelijk monumentaal vastgoed te realiseren. Leer meer hierover en ga concreet aan de slag!

  Deze workshop wordt gegeven in zaal Milan, door: Sjoerd Groen en Rick van Essen

 • 5. VAKKUNDIG ISOLEREN MET HOUTVEZELS »

  Duurzaamheid  is een belangrijk aspect binnen de SOPREMA groep. Pavatex houtvezelisolatie is daar een  goed voorbeeld  van, welke perfect aansluit op circulair bouwen. De grondstof is  een restproduct van hout afkomstig van duurzame bosbouw. 

  ´De Pavatex fabriek in het Franse Golbey is de modernste en meest efficiënte productie-installatie voor houtvezelplaten in Europa´.

  Bij de productielocatie in Golbey wordt zelfs de vrijgekomen  warmte tijdens  het productieproces  hergebruikt om fabriek  en kantoren te verwarmen.

  Tijdens deze workshop worden, in samenwerking met een partner uit de praktijk, de eigenschappen van houtvezelproducten van Pavatex binnen de duurzame bouwsector besproken. 

  Deze workshop wordt gegeven in zaal Moscow, door: Manfred van Kampen en Jacob Balt

 • 6. IN GESPREK MET JAN DOUWE KROESKE: AARDGASVRIJ IN PEKELA, DOOR GROEN GAS! »

  Een aanpak uit de praktijk bij een wijk zoals er velen zijn in Nederland. In de gemeente Pekela. Daar maken de gemeente en energiecoörperatie Pekela Duurzaam samen met de inwoners en bedrijven de wijk aardgasvrij. Hoe? Door het aardgas te vervangen door groen gas dat is gemaakt uit uitwerpselen en organisch keukenafval van de bewoners. Uiterlijk in 2022 is de energie duurzaam. Een succesvoorbeeld om te volgen. Speciaal tijdens Duurzaam Gebouwd komen de hoofdrolspelers aan het woord in gesprek met presentator en programmamaker Jan Douwe Kroeske: de gemeente, energiecoöperatie en installateur.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal Madrid, door: Jaap van MannekesRobert de JongeWilma Manenschijn en Jan Douwe Kroeske

 • 7. De all-Electric Transitie »

  Duurzaamheid is zonder twijfel een van de belangrijkste onderwerpen in onze maatschappij. Iedereen is het erover eens dat we af moeten stappen van fossiele brandstoffen en dat we op weg zijn naar een “All Electric” maatschappij. Hoe ver zijn we nu eigenlijk in deze transitie? En is de warmtepomp een geschikte oplossing?

  Deze workshop wordt gegeven in zaal New York, door: Ing. Gert Veurink

 • 8. van het gas af? Waarom eigenlijk? »

  Van het Gas af? waarom doen we dat eigenlijk?, wat brengt het ons, wat kost het en werkt het eigenlijk wel. Hoe komen we op een zo handig en realistisch mogelijk manier bij de doelstellingen van 2050? Remeha is een bedrijf dat met alle energiedragers kan werken en alle technieken in huis heeft en vanuit die positie ook geen voorkeur heeft voor een van de energiedragers.

  Toch heeft het bedrijf ook een mening over wat handig, verstandig en gewenst is. 

  Deze workshop wordt gegeven in zaal Amsterdam, door: Marco Bijkerk 

 • 9. de rol van geothermie en warmtenetten in de energietransitie »

  De thema’s duurzaamheid en de energietransitie zijn steeds vaker het gesprek van de dag. Maar hoe gaan we deze transitie samen te lijf? Wat is de rol van restwarmtebronnen, geothermie en een warmtenet in de transitie? En wat betekent dit voor Leeuwarden? Ennatuurlijk neemt u mee in de mogelijkheden die een collectief warmtenet kan bieden om in 2050 CO2-neutraal te zijn.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal London, door: Peter Slot 

Ronde 2

15:00 tot 15:35 uur

 • 1. IN GESPREK MET JAN DOUWE KROESKE: AARDGASVRIJ IN PEKELA, DOOR GROEN GAS! »

  Een aanpak uit de praktijk bij een wijk zoals er velen zijn in Nederland. In de gemeente Pekela. Daar maken de gemeente en energiecoörperatie Pekela Duurzaam samen met de inwoners en bedrijven de wijk aardgasvrij. Hoe? Door het aardgas te vervangen door groen gas dat is gemaakt uit uitwerpselen en organisch keukenafval van de bewoners. Uiterlijk in 2022 is de energie duurzaam. Een succesvoorbeeld om te volgen. Speciaal tijdens Duurzaam Gebouwd komen de hoofdrolspelers aan het woord in gesprek met presentator en programmamaker Jan Douwe Kroeske: de gemeente, energiecoöperatie en installateur.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal Madrid, door: Jaap van MannekesRobert de JongeWilma Manenschijn en Jan Douwe Kroeske

 • 2. RESULTATEN NOM RENOVATIE 2ND SKIN VAN WATErWEG WONEN »

  In opdracht van woningcorporatie Waterweg Wonen werd in maart 2018 jaar de renovatie van de het 2nd Skin Project in Vlaardingen voltooid. Op de Soendalaan werden 12 portiekwoningen uit 1952 naar NoM gebracht. Vandaag blikken we met jullie terug op dit project. Hoe kijken bewoners, opdrachtgever Waterweg Wonen en de partners van BIK Bouw op dit project terug? Wat zijn hun leerpunten? Hoe is het de bewoners vergaan tijdens de hete zomermaanden? Sander Zuidgeest geeft jullie graag een kijkje in de bereikte resultaten.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal Paris, door: Sander Zuidgeest

 • 3. PLUSLEVEN »

  Nederland moet in 2050 energieneutraal zijn. Deze maatschappelijke transitie kan niet meer ingevuld worden met de huidige bouw- en installatietechnieken, processen, contractvormen en investerings- en exploitatiemodellen. Een transitie met baanbrekende innovaties, ondernemerschap en onderscheidend vermogen is vereist. Plusleven is het antwoord! Het Plusleven is de overtreffende trap in gezond, comfortabel en duurzaam bouwen. Het sluit aan op de eisen van de energievoorziening van de toekomst. Eisen die anders zijn dan we tot nu toe gekend hebben. Maar het vormt de basis voor de integratie van vooruitstrevende technologieën waarmee wonen voor elke doelgroep duurzaam, rendabel en comfortabel zal zijn.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal Amsterdam door: Adriaan Harthoorn

 • 4. ONBEZORGD NAAR GASLOOS WONEN »

  Onbezorgd naar gasloos wonen, werken, en leven? Wij helpen u graag van A tot Z. Hierbij werken wij met een totaalaanpak van advies en calculatie, leveren van de benodigde producten, het opleiden van uw installateur, tot het afgeven van 25 jaar klimaatgarantie. Hiermee kunnen wij u een zuinige, all-electric woning met een comfortabel en gezond binnenklimaat garanderen! Hoe wij dit bewerkstelligen vertellen wij u graag tijdens onze workshop Onbezorgd naar Gasloos Wonen.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal London, door: Arno van de Bosch

 • 5. FINANCIERINGSARRANGEMENTEN VOOR DE ENERGIETRANSITIE »

  Verduurzaming van de bebouwde omgeving is een thema dat ons allen erg bezig houdt. En terecht. De bebouwde omgeving is goed voor 30% van de Nederlandse CO2 uitstoot. Daar zouden we wat echt wat aan moeten doen. Waarschijnlijk de eenvoudigste stap is het verduurzamen van de eigen woning. Maar is dat wel te betalen? En er voor lenen is om tal van redenen vaak een minder ideale oplossing. Ook komt de vraag op of de overheid niet een handje kan hel[pen bij deze opgave die immers ook maatschappelijk zo relevant is. Juist dit laatste element heeft een viertal middelgrote Nederlandse gemeente, waaronder Leeuwarden, bewogen om het initiatief te nemen om er voor te zorgen dat::


  1. Geld voor verduurzaming voor bewoners te realiseren onder uitzonderlijk scherpe voorwaarden

  2. Deze middelen voor alle bewoners van de gemeente ter beschikking staan

  Het initiatief Bodemwende!

  De workshop gaat dieper in op welke rol de gemeenten binnen Bodemwende bewust hebben gekozen en welke voordelen Bodemwende voor bewoners met zich mee brengt.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal Brussels, door: Jacques van Dijken

 • 6. VAN CONFECTIE NAAR MAATWERK »

  We zijn gewend geraakt aan de HR-combiketel als  ‘de’ standaardoplossing voor warmte en warm tapwater. Nu we #VanGasLos gaan, gaat dat veranderen. Alle alternatieven kennen specifieke randvoorwaarden. De keuze voor de installatie stelt ook eisen aan gebouwschil en opstelplaats en kan consequenties hebben voor het comfort. Dat vraagt dus om maatwerk per project, dat vraagt om een andere aanpak dan de confectie waar we aan gewend zijn geraakt. Wat zijn de eerste ervaringen?

  Deze workshop wordt gegeven in zaal Moscow, door: John Bouwman 

 • 7. LOKALE ENERGIEBRONNEN INZETTEN VOOR NIEUWBOUW- EN RENOVATIEPROJECTEN: HOE DAN?

  Welke kansen bieden lage temperatuurnetten voor nieuwbouw- en renovatieprojecten
  Hoe kan u het beste inschatten of lokale bronnen in te zetten zijn voor uw nieuwbouw- en/of renovatieproject

  Deze workshop wordt gegeven in zaal Milan, door: Brenda Schouwmans

 • 8. GARYP HET EERSTE AARDGASVRIJE DORP VAN NEDERLAND? »

  Garyp, een dorp met 1900 inwoners en een gedreven gemeenschap. Het dorp is al geruime tijd bezig met het vanuit de ‘mienskip’ ontplooien van duurzame initiatieven. Bewoners hebben een energiecoöperatie (de EKG) opgericht. Op de voormalige vuilstortlocatie is een zonnepark met 27.000 zonnpeanelen gerealiseerd. De EKG heeft ambities om het dorp energieneutraal te maken. Zij zetten daarbij in op het besparen van energie, het opwekken van duurzame energie en het begeleiden van bewoners in de energietransitie. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de baten ten gunste komen van de mienskip.

  Gayp is geselecteerd als proeftuinproject Aardgasvrije wijken. Een haalbaarheidsstudie toont aan dat het mogelijk is om het dorp aardgasvrij te maken. Het all electric maken van de woningen blijkt de meest haalbare optie. Garyp kan het eerste dorp worden dat bij de energietransitie zelf heeft gezorgd dat ze volledig senergieneutraal is geworden!  Kortom, een echt plattelandsdorp dat als voorbeeld kan dienen voor vele dorpen in Fryslân en daarbuiten.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal Prague, door: Ytje Hiemstra en Gjalt Benedictus

 • 9. CIRCULARITEIT; VAN CONTAINERBEGRIP NAAR BEGRIP VOOR ELKAAR. »

  Hoe ziet de circulaire wijk van overmorgen er uit? En wat  betekent dit voor de bewoner? Bij Van Wijnen hebben we het omgedraaid: De mens centraal in plaats van de techniek leidend te laten zijn. In deze workshop neemt Marije Kamphuijs je mee in het proces om eens van een hele andere kant naar hetzelfde onderwerp te kijken. Wat wordt er dan belangrijk? Willen we allemaal hetzelfde? Hoe kijkt een ander naar het onderwerp? Zijn er daadwerkelijk verschillen als we deze uitdagingen door een andere bril bekijken. In deze workshop word je uitgedaagd om een vraagstuk van meerdere kanten te bekijken, beleven en begrijpen.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal New York, door: Marije Kamphuijs

Ronde 3

15:50 tot 16:25 uur

 • 1. Circulariteit: Van drijfveer en ambitie naar uitvraag en resultaat »

  De bouwsector is in beweging. De circulaire economie horen we inmiddels overal. Het moet circulair. Circulair aanbesteden, circulair bouwen, circulair verdienen. De vraag die moeilijk blijft: hoe kunnen we deze circulariteit nu het beste incorporeren in onze aanbestedingsprocessen en uitvraag?

  Alba Concepts heeft een model ontwikkeld waarmee een aanbestedende dienst geholpen wordt om de drijfveer achter circulariteit te bepalen om vervolgens hiermee de duurzaamheidsambitie te kunnen vormgeven en expliciteren. Dit kan op meerdere thema’s zoals circulariteit, energie en gezondheid. Van puntje van de ijsberg naar punt aan de horizon.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal Brussels, door: Wouter Roemaat en Niekol Dols 

 • 2. 83% aardgasbesparing zonder bouwkundige aanpassingen »

  Hoe een hybride opstelling van Nefit bij een grote pilot met vervanging van conventionele cv ketels bij sociale huurwoningen op een praktisch toepasbare wijze en tegen relatief  geringe kosten heeft geleid tot een aanzienlijke besparing op aardgas.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal Milan, door: Martijn Kok

 • 3. een gezonde woning, hoe en wat? »

  Vandaag de dag bouwen wij onze woningen steeds energiezuiniger en het belang hiervan moge duidelijk zijn. Het gaat steeds vaker over het minimaliseren van energie/warmteverlies en wij dreigen de mens in dit geheel te vergeten. Stel de bewoner centraal en zorg zodoende voor een gezonde en veilige leef-/werk- en leer omgeving. ‘Creating Healthy Spaces’ is niet voor niets ‘de slogan’ van RENSON. Ontwerp een woning met het oog op de bewoner en dat natuurlijk met een minimaal energieverbruik. Hoe en wat; dat vertellen wij je graag tijdens deze interactieve sessie van 30 minuten.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal Paris, door: Jaap Wickering

 • 4. Circulair aanbesteden: De definitie, criteria en het stimuleren van innovatie »

  Het transformeren van onze huidige economie naar een circulaire economie is een steeds belangrijker wordende doelstelling. De aanbestedingsprocessen van overheden en andere organisaties worden hierin vaak gebruikt als krachtige instrumenten om de beoogde circulaire bedrijvigheid te stimuleren. Ook voor het aanbesteden van gebouwen heeft dit grote implicaties, maar wat zijn hierin nou de belangrijkste aandachtspunten?

  In deze sessie wordt behandeld wat de definitie is van een circulair gebouw en hoe deze definitie doorvertaald kan worden naar een set meetbare criteria. Vervolgens verkennen we hoe deze criteria houvast kunnen bieden in verschillende fasen van het aanbestedingsproces. We zullen onder andere bespreken hoe ondersteuning geboden kan worden in de vorming van een concrete ambitie en het opstellen van minimumeisen en selectie- of gunningscriteria.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal New York, door: Merlijn Blok

 • 5. In een hink, stap sprong naar NOM… In Friesland giet it oan! »

  De Fryske Stream Particulier (FSP) is een innovatieve aanpak binnen het programma van van de VNG. Het doel: verduurzamen van de particuliere woningvoorraad in Friesland. Hoe krijgen we de particuliere bewoner mee? Een heilige graal lijkt er niet te zijn.

  De aanpak van de FSP is ontstaan op basis van ervaringen uit de praktijk. De bewoner wordt de mogelijkheid geboden zijn eigen woning in slimme stappen te verduurzamen met energieneutraal als eindpunt. Maar er kan meer! Bewoners worden verleid om met gehele blok in een keer één keer energieneutraal te worden. De voordelen: mogelijkheid tot een collectief warmtesysteem, esthetische afstemming (denk o.a. aan het positieve effect op woningwaarde) en schaalvoordeel.

  Tijdens de workshop gaan we in op:

  • Welke praktijkervaring heeft geleid tot de huidige aanpak. Wordt deze ervaring gedeeld onder deelnemers?
  • Hoe is het stappenplan opgebouwd en waarom. Feedback!
  • Wie doet er mee?!

  Deze workshop wordt gegeven in zaal Moscow, door: Gerard Adema en Merel Philippart

 • 6. Delta's Smart, green and energy efficient building »

  Delta Electronics | Introduction of Delta’s Solutions.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal London, door: Andy Joseph

 • 7. Circulariteit, het sleutelwoord is samen »

  Tarkett heeft grote stappen gezet in het steeds circulairder worden in haar producten en bedrijfsvoering. In deze interactieve sessie geeft Lammert voorbeelden van de stappen van Tarkett en laat het publiek kritisch nadenken om zelf meer circulair te worden.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal Madrid, door: Lammert Hettema

 • 8. Energieneutrale maatregelen en renovatieconcepten aanbieden – hoe doe ik dat? »

  De Duurzame Aanbieder is een gespecialiseerd bouw-, installatie- of onderhoudsbedrijf dat woningeigenaren adviseert hoe zij hun woning stapsgewijs of in één keer energieneutraal kunnen maken. Ook zorgt de Duurzame Aanbieder dat de uitvoering gedegen verloopt. De Duurzame Aanbieder weet met welke maatregelen woningeigenaren hun energieverbruik het beste kunnen verminderen en welke subsidiemogelijkheden er zijn.

  Aanbieders kunnen kosteloos gebruik maken van trainingen, cursussen en in-company ondersteuning om zich als Duurzame Aanbieder te ontwikkelen. Ook zijn er tools, handreikingen en renovatieconcepten beschikbaar. Deze workshop geeft een overzicht van de mogelijkheden, daarnaast horen we graag waar u tegenaan loopt bij het ontwikkelen en aanbieden van energie neutrale woningrenovaties.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal Amsterdamdoor: Martijn Kramer

 • 9. Hoe werkt een Circulair businessmodel in de praktijk?»

  Marc van der Heijden legt uit hoe het circulaire businessmodel werkt van EverUse. Hoe dit werkt in een markt die nog steeds 100% lineair is. Hoe afvalkosten veranderen in grondstofwaarde. Hoe verantwoordelijkheid en eigenaarschap de fundatie vormen van een oneindige waarde stroom en klantrelatie. Hoe onze gebouwen transformeren van gifbelten naar gezonde grondstoffen banken. Welk lef je als ondernemer moet hebben om MADE IN HOLLAND en lokale productie weer op de kaart te zetten.

   Deze workshop wordt gegevenin zaal Prague, door: Marc van der Heijden

Ronde 4

16:35 tot 17:10 uur

 • 1. MET INDUSTRIALISATIE NAAR EEN HOOGWAARDIG EINDPUNT »

  Schaalvergroting, tekorten op de arbeidsmarkt en de energietransitie. Deze uitdagingen gaan we aan met behulp van robotisering, parametrisch ontwerpen en digitalisering. In de workshop leggen we uit welke rol innovatie speelt bij Bouwgroep Dijkstra Draisma, waar we nu staan en wat het ons al heeft opgeleverd; zowel op het gebied van efficiency als voorbeeldprojecten.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal New York, door: Wietse de Vries en Folkert Linnemans

 • 2. BENG VERANDERT, WAT BETEKENT DAT NU ECHT? »

  Ieke is als adviseur intensief betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe energieprestatienorm NTA8800 die vanaf 1 januari 2020 gebruikt zal worden voor het bepalen van de BENG-scores van gebouwen. Tijdens deze lezing zal zij toelichten wat de nieuwe BENG-methode inhoudt en zal zij aan de hand van een aantal rekenvoorbeelden ingaan op de consequenties voor de bouwsector.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal Madrid, door: Ieke Kuijpers - van Gaalen

 • 3. SAMENWERKEN AAN VERDUURZAMING: SUCCESSEN EN VALKUILEN »

  Verduurzaming van gebouwen kunnen we alleen bereiken door samen te werken. Breman Installatiegroep deelt graag haar ervaringen over samenwerkingen in reeds uitgevoerde projecten. Wat zorgt voor succes? Welke valkuilen zijn er?

  Verduurzaming gaat niet alleen om de realisatie van een duurzaam gebouw, renovatie of woningverbetering maar zit juist in cruciale keuzes voorafgaand aan een project. Hoe kan een gebouw het beste worden beheerd om het maximale uit de verduurzaming te halen? Zodat het niet alleen op papier een duurzaam gebouw is maar ook in de praktijk. Met een comfortabel en gezond binnenklimaat voor de gebruikers. En beheersbare exploitatie kosten!

  Deze workshop wordt gegeven in zaal London, door: Mark Sprenkels

 • 4. BENG EN NTA: ACHTERGRONDEN EN CONSEQUENTIES »

  Vanaf 1 januari 2020 gaan nieuwe rekenregels en nieuwe eisen gelden voor de energieprestatie van gebouwen: de BENG-eisen worden van kracht en die gaan we berekenen met NTA 8800. Ook het Energielabel wordt dan met deze nieuwe rekenmethode bepaald. Dit jaar staat in het teken van de implementatie. Wat zijn de achtergronden en consequenties voor uw projecten? U hoort eerste ervaringen en krijgt een overzicht van wat u dit jaar kunt verwachten.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal Parisdoor: Harm Valk

 • 5. Heeft iemand de verwarming uitgedaan? De makkelijkste manier om energie te besparen. »

  Energie besparen kan je het beste doen op de plaats waar je de energie verbruikt. Niet meer energie toevoeren dan nodig is klinkt logisch maar weet u welke ruimte bezet is op elk moment van de week? Waar zou de verwarming uit kunnen worden gezet en hoe laat moet deze weer aan? Dat is zonder slimme hulpjes een ondoenlijke taak, en daarom is er een oplossing in de vorm van en:key, die zonder batterijen en bekabeling zijn werk doet. De verwarming gaat automatisch uit als de ruimte niet in gebruik is en staat weer aan als de volgende gebruiker binnen komt. Aan de hand van praktijkvoorbeelden krijgt u inzicht in het te behalen resultaat.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal Prague,door: Rolf Hendrikx

 • 6. 90 graden tapwater zonder gas »

  Hoe kunnen wij de energietransitie maken bij collectieve warm tapwater systemen (appartementen, zorginstellingen, sportverenigingen en hotels).

  Deze workshop wordt gegeven in zaal Brussels, door: Huibert Baak

 • 7. Hoe vinden we de balans tussen circulair bouwen & Energietransitie? »

  Janine Bos en Marjan de Vries laten jou in een interactieve sessie kennismaken met de Trias Materia.

  Gaan de Trias Materia en de Trias Energetica hand in hand of bijten ze elkaar juist? Welke keuzes maak je bij het bouwen van een pand? Kies je voor zoveel mogelijk energie besparen door een hoge isolatiegraad of juist voor zo weinig mogelijk materiaalgebruik? Denk jij onbewust traditioneel of bewust ‘out-of-the-box’?

  Ontdek tijdens de interactieve workshop een andere manier van denken, circulair denken, en kijk met andere ogen naar jouw dagelijkse beslissingen.

  Deze workshop wordt gegeven in zaal Moscow, door: Janine Bos en Marjan de Vries

 • 8. circulaire gebiedsontwikkeling: hoe ontwerp je een circulaire wijk? »

  In deze sessie gaan we aan de slag met de mogelijkheden die een gebiedsbrede aanpak biedt voor het behalen van onze circulaire doelstellingen. We weten dat de energietransitie vraagt om een wijkaanpak die verder kijkt dan de individuele gebouwen, maar wat kan de circulaire transitie leren van het schakelen tussen gebied en gebouw? 

  Door onder andere schaalvoordelen, efficiëntere logistiek en samenwerkingen in de deeleconomie biedt het meenemen van de circulaire economie in een vroeg stadium van het gebiedsontwikkelingsproces veel kansen. De belangrijkste kansen worden in deze sessie behandeld, denk bijvoorbeeld aan decentrale sanitatie, gedeelde mobiliteit of bouwmaterialen uitwisselen tussen sloop- en nieuwbouwprojecten.

  Vervolgens gaan we het gesprek aan om te achterhalen wat de meest interessante aanknopingspunten zijn om in Friesland toe te passen. Welke circulaire prestaties willen we bereiken met een gebiedsaanpak? En welke nieuwe samenwerkingen en inrichting van het ontwikkelproces moeten we hiervoor verkennen?

  Deze workshop wordt gegeven in zaal Milan, door: Merlijn Blok

 • 9. 

  -

Terug naar boven