ab

wat is het Duurzaam Gebouwd Congres?

Het Duurzaam Gebouwd Congres wordt al een decennium lang georganiseerd door Duurzaam Gebouwd, in samenwerking met diverse provincies. Eerder werden congressen georganiseerd met o.a. Provincie Noord-Holland (2018), Groningen (2015), Utrecht (2013) en Noord-Brabant (2010). Deelnemers aan de tiende editie kunnen rekenen op het maken van waardevolle verbindingen, om de volgende stap te zetten in de (regionale) verduurzaming.

Duurzaam Gebouwd Congres 2019 in samenwerking met de provincie Fryslân

De energietransitie is in volle gang. Er is meer aandacht voor opslag en opwekken van duurzame energie en alternatieve vormen van warmtevoorziening. Investeringen in duurzame technologie stijgen, evenals de uitwisseling van energie de inzet van uitwisseling van energie. Naast deze versnelling rondom energie verdwijnt de toepassing van fossiele grondstoffen en werkt de bouw- en vastgoedsector toe naar een volledig circulaire economie. Tegelijkertijd knokt de bouw- en vastgoedsector voor het integreren van meer biodiversiteit in flora en fauna.

Handen uit de mouwen

In de provincie Fryslân werd een eigen programma Energietransitie opgezet, om invulling te geven aan de nationale doelstellingen. De regio zoekt actief naar partners die deze verduurzaming kunnen versnellen, evenals naar aansprekende voorbeelden van verregaande verduurzaming: Nul op de Meter, #VanGasLos, energieleverende en circulaire bouw. Het Duurzaam Gebouwd Congres luidt de volgende stap in om ambitieuze doelstellingen te verwezenlijken.

Wie kun je 14 februari ontmoeten?

  • Provincie Fryslân
  • Gemeenten
  • Woningbouwcorporaties
  • Beleidsmedewerkers
  • Ketenpartners
  • Opdrachtgevers
  • Directieleden actief in de bouw- en vastgoedsector

 
Werk samen aan een energieneutrale toekomst en kom naar Duurzaam Gebouwd Congres op donderdag 14 februari 2019.

BEKIJK DE SPONSORMOGELIJKHEDEN  Schrijf je in 

Terug naar boven