ab

Firan

Kattenburgerstraat 5
1018 JA Amsterdam

T: 088 54 26 363


Er zijn volop kansen voor duurzame energievoorzieningen. Alliander DGO ziet en benut deze kansen. Wij leggen letterlijk en figuurlijk verbindingen tussen overheden, gebiedseigenaren, aanbieders en gebruikers van duurzame energie. We formuleren gezamenlijke gebiedsvisies, ontwikkelen duurzame business cases en realiseren slimme, betaalbare en betrouwbare oplossingen. Samen met u.

Ook in uw regio zijn volop grote en kleine ‘energiefabrieken’ te vinden. Zoals industriële bedrijven waar warmte, koude, stoom of CO2 vrijkomt, waterzuiveringen die biogas opwekken of aardlagen die warmte bevatten. Huishoudens, bedrijven en instellingen in de buurt kunnen deze energie goed gebruiken. Om panden te verwarmen of te koelen, voor de warmwatervoorziening of bij industriële productieprocessen. Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) zorgt dat deze energie kan stromen.

 Alliander DGO helpt partijen met het realiseren van hun (regionale) duurzaamheidsambities. Dit doen we door ze te begeleiden van beginfase tot en met realisatie van een project en ze te verbinden met andere stakeholders. Daarbij maken we gebruik van onze uitgebreide ervaring en kennis als netwerkbedrijf maar ook van diverse slimme en bewezen oplossingen.

 Wij ontwikkelen open energienetten voor transport en uitwisseling van energie. We investeren mee, leggen de netwerken aan en zorgen voor het beheer. Energieproducenten en aanbieders, gebruikers, overheden & gebiedseigenaren en andere lokale betrokkenen zijn onze partners. Samen ontwikkelen we betaalbare en betrouwbare oplossingen voor de lange termijn. Dat doen wij op voortvarende wijze, waarbij we slimme -mede door onszelf ontwikkelde- hulpmiddelen inzetten, zoals HEAT en de warmtekansenkaart. Ook hebben we volop kennis en ervaring met innovatieve technieken, juridische randvoorwaarden en nieuwe financieringsvormen, zoals bijvoorbeeld DENG.

« Naar het overzicht

Terug naar boven