ab

Provincie Fryslân wil haar bijdrage leveren aan de energietransitie. Daarmee sluiten zij aan op en dragen bij aan nationale, Europese en wereldwijde afspraken. Provincie Fryslân zet hard in op energie besparen, duurzame energie opwekken en als het niet anders kan op het zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen als olie en gas. Enkele doelen zijn 2020, 2025 en 2050 zijn:

1. Energieverbruik:

 
In 2020 ligt het energieverbruik 20% lager dan het verbruik in 2010
 

2. Duurzame opwekking energie:

 
In 2020 wordt 16% van het energieverbruik duurzaam opgewekt
In 2025 wordt 25% van het energieverbruik duurzaam opgewekt
 

3. Fossiele brandstoffen:

 
In 2050 is Friesland 100% onafhankelijk van fossiele brandstoffen
 

4. Werkgelegenheid

 
In 2020 zijn er 4.000 aan energie gerelateerde banen in Friesland
 

5. Voorbeeldfunctie energietransitie

 
De provinciale organisatie is in 2025 zelfvoorzienend
 

 

Terug naar boven