ab
Duurzaam Gebouwd Congres 2019: Bouwstenen en mijlpalen

Duurzaam Gebouwd Congres 2019: Bouwstenen en mijlpalen

Op welke manieren zet provincie Fryslân in op energieneutraliteit? Wij zetten de bouwstenen voor je op een rijtje en vertellen we je welke mijlpalen de provincie aanhoudt om duurzaamheidsambities in te vullen.

Een belangrijke voorwaarde om aan de landelijke doelstellingen te voldoen is de overschakeling naar duurzame warmte. Daarvoor zijn verschillende systemen mogelijk, waaronder collectieve stadsverwarming en het all-electric verduurzamen. Provincie Fryslân onderscheidt dan ook vier alternatieven:

  • All-electric, met een warmtepomp of laagwaardige warmtebron
  • Duurzame warmte, vanuit bijvoorbeeld een warmtenet
  • Individuele vaste biomassa
  • Gas-infrastructuur voor groen gas

Duurzaam Gebouwd Congres 2019: Bouwstenen en mijlpalen

In bovenstaande samenvatting uit de ‘Friese Energiestrategie’ is onder andere te zien hoe deze mijlpalen worden ingevuld de komende jaren. Zo moeten in 2020 de eerste dorpen energieneutraal zijn, is windpark Fryslân aangelegd en levert het stroom.

Verder in de toekomst wordt in 2030 warmte op grote schaal uit het oppervlaktewater gewonnen. Ook wordt vanaf dit jaar alle biomassa uit de landbouw circulair benut en start het programma Friese Stroom, diverse projecten voor elektriciteitsopwekking, waaronder zonneweides, wind en biomassa. Iets verderop, in 2035, hebben alle steden en grote plaatsen lokaal warmtenetten gerealiseerd.

Meer weten over de ambities van de provincie? Houd DuurzaamGebouwdCongres.nl in de gaten en lees het grote interview met gedeputeerde Schrier in Duurzaam Gebouwd Magazine #41, dat in het laatste kwartaal van 2018 verschijnt. Lees ook een eerder artikel 'Doelen en financieringsmogelijkheden van Fryslân' om meer inzicht te krijgen in de gestelde goals en de mogelijkheden om bij te dragen aan de financiering. 

Is je interesse gewekt en wil je er bij zijn op 14 februari in Leeuwarden?

Registreer je dan voor toegang!

Registreren

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven