ab

Download de infographic

Het is niet zonder reden dat het Duurzaam Gebouwd Congres 2019 in de provincie Fryslân plaatsvindt. In de infographic geven we je de provinciale ambities weer die de bouw- en vastgoedsector aan het werk zet.

'It Giet Om!' Je hebt de slogan van het Duurzaam Gebouwd Congres al meerdere malen voorbij zien komen, maar op welke manier(en) gaat de provincie dan kantelen? Welke innovaties zijn daarvoor nodig en op welke gebieden legt de provincie de komende jaren een focus?

In onze infographic-pdf is onder andere te lezen dat in 2017 een totaal aantal woningen van 293.384 werd behaald. Het grootste gedeelte van deze woningen heeft een energielabel C, gevolgd door label D. 7% van de energie in Fryslân wordt duurzaam opgewekt, waarvan het grootste gedeelte van AVI Harlingen komt. Andere informatie die je in de infographic vindt is een overzicht van de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving. Waar komen de meeste broeikasgassen vandaan? Daarnaast komen de verschillende ambities langs van de provincie: steden worden 60% energieneutraal, voorzien in de eigen warmtebehoefte en dorpen zijn energieneutraal.

Een compact en compleet overzicht?

Download vrijblijvend de infographic en kijk hoe jij de provincie versneld kunt helpen bij de energietransitie.  

 

 

 

 

 

Duurzaam Gebouwd Congres gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Bekijk het Privacy Statement.

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid maakt de congresorganisatie Duurzaam Gebouwd je op het volgende attent met betrekking tot de website www.duurzaamgebouwdcongres.nl:

Met uitzondering van sommige (hyper)links zijn de website en alle onderdelen ervan eigendom van Duurzaam Gebouwd. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten ervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Duurzaam Gebouwd.

De informatie op deze website is door Duurzaam Gebouwd met zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie op de website onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Duurzaam Gebouwd behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Duurzaam Gebouwd alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Duurzaam Gebouwd Congres. Deze websites zijn geen eigendom van Duurzaam Gebouwd en zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Bij activering van deze (hyper)links verlaat de bezoeker de congreswebsite van Duurzaam Gebouwd. Hoewel Duurzaam Gebouwd uiterst selectief is ten aanzien van websites waarnaar wordt verwezen, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren ervan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die op de websites worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Duurzaam Gebouwd worden onderhouden, wordt afgewezen.

Duurzaam Gebouwd sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website.

Terug naar boven